slider

Komunitní rozvoj

vedený skrze školy

Co je otevřené vzdělávání?


OSHub Final Event

18 - 20 July 2022


The OSHub Final Event brought together all partners, teachers and key stakeholders, to consolidate the outcomes of the project, share best practices and discuss the sustainability and legacy of local OSHubs.


find out more
sciencehub

Projekt OSHub.Network

přečíst vícee

OPEN SCIENCE HUB NETWORK - BRIDGING BORDERS AND BARRIERS ACROSS EUROPE

The Open Science Hub Network (OSHub.Network) supports schools and local stakeholders to use research and innovation as a tool for tackling local challenges and contributing to sustainable community development.

More specifically, the OSHub.Network has established an European network of community hubs - OSHubs, in communities that traditionally do not engage with research and innovation due to various barriers, geographical location, socio-economic status, or ethnic minority group background.

sciencehub
sciencehub

OSHUBS AS SCHOOL-DRIVEN SCIENCE SHOPS

Local OSHubs work as mediators in each local community, positioning schools as active agents for collaboration between families, universities, research institutes, industry, enterprises, media, local governments, civil society organizations, and wider society, by engaging in real-life projects that meet societal needs.

As such, OSHubs support schools identifying specific needs and implementing the different phases of the Open Schooling process, namely through the co-development and implementation of research and innovation projects and activities, facilitation of continuing professional development programmes for teachers and school leaders, and by assessing which practices work and under what circumstances.

SCHOOLS AS COLLABORATION HUBS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

By supporting local schools and communities with the tools and network to tackle relevant challenges, OSHub.Network aims to create local impact while simultaneously promoting an active global citizenship attitude, thus contributing to community development, innovation and well-being.

Moreover, OSHubs foster the development and sustaining of local networks and strategies for schools and community stakeholders to exchange their knowledge and experiences, and to collaborate on joint projects at different levels, both at the national and European levels.

sciencehub

Místní OSHuby

The OSHub.Network has established an European network of collaboration hubs - OSHubs -, in communities that traditionally do not engage with research and innovation due to various barriers - geographical location, socio-economic status, or ethnic minority group background, aiming to overcome barriers and building bridges across Europe.

sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub

OSHub Knihovna

 

To encourage usage and maximise impact in Europe and beyond, all resources, products and solutions developed by the OSHub.Network are based on Open Standards, such as open education, open science, open technology, open design. To ensure the legacy and reach of the project, OSHub.Network resources and best-practices have been shared in a dedicated section of this website - OSHub Blueprint.

The Open Science Hub Blueprint provides guidelines, best practices, real cases and examples that will guide aspirants through the different building blocks for establishing an OSHub.

 

přečíst více
blueprint

Partneři OSHub.Network

Poradní Rada

Poradní rada asistuje s tvorbou rozhodnutí učiněných projektovými partnery během doby trvání projektu.


Poradní rada projektu je složena ze zástupců z různých sektorů společnosti jako je vzdělávání, průmysl, akademické obce a místních/regionálních samospráv.

Jak se zapojit do projektu OSHub.Network?


Jste student, učitel nebo ředitel,

a rád/a byste připojil/a vaši školu k síti OSHubů, aby přispívala k rozvoji, inovacím a prosperitě vaší komunity?

 

Jste rodič,

a rád/a byste se přidal/a k vašemu místnímu OSHubu a přispěl/a k tvorbě tohoto projektu v rámci vaší komunity?

 

Jste profesionál z univerzity, výzkumného ústavu, průmyslu, médií,

a rád/a byste se připojil/a k naší misi zakládat a rozvíjet školní projekty, které řeší problémy a výzvy místních komunit?

 

Jste zastupitel/ka,

a rád/a byste s námi spolupracoval/a na tvorbě strategie pro podporu škol, aby se staly hybatelem změn ve svých komunitách?

sciencehub

Prosím zašlete email

Maria Vicente

Projektová manažerka OSHub.Network, Univerzita v Leidenu

vicente@strw.leidenuniv.nl