slider

CZ_logo

Komunitní rozvoj

vedený skrze školy

Otevřené vzdělávání je...

způsob sdílení inspirativních myšlenek, postupů zkušeností a výsledků celoživotního vzdělávání. Je to také způsob aktivace místních komunit a posílení spolupráce napříč společností.

Chceme ovlivnit...

roli místních komunit, aby mohli
aktivně naslouchat a řešit problémy
a výzvy, kterým čelíme v našem
běžném životě.

Naše zdroje jsou

Věda

Komunitní
rozvoj

Umění

Lokální
výzvy

Kreativita

Tým

Petr Mares
Petr Mares

Hlavní koordinátor

petr.mares@sciencein.cz
Sylvie Krocakova
Sylvie Krocakova

Kreativec

sylvie.krocakova@sciencein.cz
Tomas Kapler
Tomas Kapler

Specialista na experimenty

tomas.kapler@sciencein.cz
Petr Pokorny
Petr Pokorny

Vědecký poradce

pokorny@cts.cuni.cz
Ladislav Koubek
Ladislav Koubek

Projektový manažer

ladislav.koubek@sciencein.cz

Partnerské školy

Local Management Board

The OSHub Management Board consists of a group of representatives from different local stakeholder groups, – schools, families, research institutes, enterprises, industry, civil and wider society - that will be involved in all key processes and decisions of the local OSHubs.

Zdikov

Municipality of Zdikov

Municipality

Do Krajin

Do Krajin

NGO / School

Volavky

Volavky

NGO

Výzvy a mise

Krajina kolem vesnic má skvělý vzdělávací potenciál. Nese otisky přírodních i společenských dějů, které mohou být studovány skrze různé vědecké a umělecké přístupy. Výsledky takového bádání jsou natolik zajímavé, že mohou sloužit jako základ pro diskuzi o komunitním rozvoji. Speciálně územní bývalých německých osad opuštěných po 2.sv.válce jsou plné inspirujících a zajímavých objektů vhodných k prozkoumání: zbytky domů, bývalé sady, staré vodní kanály či průmyslové objekty - všechny mohou být zkoumány ze starých map, fotek nebo pomocí moderních metod jako satelitních snímků.

challenge

Projekty otevřeného vzdělávání

open schooling

Paměť krajiny

Místní OSHub v Königsmühle (Králův mlýn, Karlovarský kraj) pracuje s pěti sousedními vesnicemi na odkrývání paměti krajiny a oživení veřejného zájmu o ni a rovněž popularizaci metod použitých při bádání. Během školou vedeného semináře dojde k lokalizaci důležitých objektů v krajině, o kterých studenti natočí krátká videa, která budou následně sestaveny do forma online interaktivní mapy. Děti se naučí, jak produkovat videa, jak pracovat se softwarem GIS, a výsledky své práce představí veřejnosti na festivalu, který bude za tímto účelem zorganizován v rámci něhož proběhne diskuze nad výsledky projektu.

Výzvy a mise

Celosvětová pandemie nemoci Covid-19 ukazála, že existují některé důležité dovednosti a znalosti, které většinou nejsou součástí standardního vzdělávacího kurikula, ačkoliv během pandemie mohou být takovéto znalosti klíčové. Co jíst když selže zásobování obchodů, jak upéct vlastní kváskový chléb, jak vyhodnotit důležitost nošení roušky na obličej, jak rozpoznat falešné zprávy na sociálních médiích?

challenge

Projekty otevřeného vzdělávání

open schooling

Učitel covid

Místní OSHub Třeboň připravuje ve spolupráci s dvěma středními školami několik učebních pomůcek o dovednostech, které jsou důležité během pandemie. Žáci s rodiči se nejprve naučí, co lze v přírodě jíst, a zároveň také jak připravit kváskový chléb. Získané znalosti shrnout ve formě ilustrovaných materiálů jako jsou manuály s postupy, jak provádět výzkumy a co zajímavého během nich zjistili. Materiály pak budou vystaveny ve školách, budou distribuovány v místních komunitách a budou sdíleny v rámci sítě OSHubů.

Výzvy a mise

Znečistění vzduchu od vytápěcích systémů (hnědé uhlí, mokré dřevo, často též pálení odpadu) je pravděpodobně jeden z nejzávažnějších environmentálních problémů na českém venkově. Obzvláště ve vesnicích nacházejících se v hlubokých údolích koncentrace znečištění výrazně překračují emisní limity během většiny topné sezóny. Je velmi důležité získat alespoň nějaká data o kvalitě vzduchu a diskutovat problém v rámci místní komunity, a snažit se přesvědčit obyvatele, že čisté ovzduší by mělo být prioritou pro ně, jejich děti a přírodu, a že stojí za to, abychom se pokusili situaci společnými silami zlepšit.

challenge

Projekty otevřeného vzdělávání

open schooling

Dýchejme společně čistý vzduch

Vesnice Zdíkov, kde místní OSHub funguje skrze střední školu, zaznamenává značné problémy kvůli znečištěním vzduchu. Skoro 90% domů je vytápěno hnědým uhlím, často v zastaralých neefektivních kotlích. Ve spolupráci s Karlovou univerzitou místní OSHub provede několik šetření kvality vzduchu a zorganizuje veřejnou diskuzi o výsledcích měření a zdravotních důsledcích na místní komunitu. Potenciální řešení problému budou medializovány a budou sloužit jako příklad pro vesnice s podobnými problémy.