slider

Schoolgedreven

gemeenschapsontwikkeling

door middel van

onderzoek en innovatie

Open Scholing is...

kwaliteitsonderwijs voor ieder kind. Wij zien onderwijs als maatwerk; het moet worden afgestemd op het leertempo, de nieuwsgierigheid en de belangstelling van ieder kind. Open Scholing staat voor samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, waarbij de krachten van verschillende partners gebundeld worden om samen iets moois te creëren.

Wij willen...

inclusiviteit, diversiteit en kansengelijkheid bewerkstelligen in het onderwijs. Wij werken aan het openstellen van onderwijs, het bevorderen van samenwerkingen en we willen bruggen slaan tussen scholen, universiteiten en lokale gemeenschappen om gelijkheid te bevorderen.

Onze troeven zijn

Nabijheid tot wetenschappelijk onderzoek

Educatieve en tentoons-tellingsontwikkeling

Studiebegeleiding

Programma’s voor wetenschapsonderwijs gebaseerd op inclusiviteit en diversiteit.

Team

Sanne van Gammeren
Sanne van Gammeren

OSHub-NL Project Manager

vangammeren@strw.leidenuniv.nl
Maria Vicente
Maria Vicente

OSHub.Netwerk Project Manager

vicente@strw.leidenuniv.nl
Pedro Russo
Pedro Russo

OSHub.Netwerk Coördinator

russo@strw.leidenuniv.nl

Partner Schools

Lokale Stuurgroep

De OSHub stuurgroep bestaat uit een groep vertegenwoordigers van verschillende lokale belanghebbenden, zoals scholen, gezinnen, onderzoeksinstituten, bedrijven, het bedrijfsleven en leden uit de de civiele en bredere maatschappelijk, die betrokken zullen zijn bij alle belangrijke processen en beslissingen van de lokale OSHubs.

Stichting Brede Buurtschool

Stichting Brede
Buurtschool

NGO

Stichting Brede Buurtschool

Gemeente
Den Haag

Gemeente

Stichting Brede Buurtschool

Stichting Christelijk
Onderwijs Haaglanden

Schoolbesturen

Lucas Onderwijs

Lucas Onderwijs

Schoolbesturen

De Haagse Scholen

De Haagse Scholen

Schoolbesturen

Uitdaging en Missie

Onderwijsongelijkheid en lerarentekort op basisscholen zijn twee van de belangrijkste onderwijs uitdagingen in Nederland, waarbij de laatste een essentiële factor is voor de eerste. Zoals te verwachten is, is deze situatie verslechterd tijdens de corona-uitbraak en de periode van afstandsonderwijs. Het Open Leerplein, dat zich momenteel op Den Haag concentreert (een gebied met grote sociale en educatieve behoeften) wil scholen ondersteunen bij het verminderen van de werkdruk van basisschoolleerkrachten en het vergroten van de onderwijskansen voor alle studenten. Het Open Leerplein doet dit door de samenwerking tussen basisscholen en universiteiten te vergroten en tegelijkertijd de onderwijscarrière voor universitaire studenten te bevorderen. Dit draagt bij aan SDG4.

challenge

Open Scholing Projecten

open schooling

Studenten voor Educatie

Het programma Studenten voor Educatie, ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Den Haag, Stichting Brede Buurtschool en de Haagse schoolbesturen, heeft als doel basisscholen te ondersteunen bij het overkomen van hun specifieke uitdagingen en behoeften, de werkdruk van de docenten te verminderen en de onderwijskansen voor leerlingen te vergroten. Daarvoor hebben we een professioneel trainings- en begeleidingsprogramma voor universiteitsstudenten ontwikkeld, waarbij universiteitsstudenten worden gematcht aan basisscholen op basis van hun vaardigheden en de behoeften van de school. Zo verwachten we dat studenten relevante en zinvolle sociale en professionele ervaringen opdoen door bij te dragen aan de onderwijsuitdagingen van onze maatschappij.